Grafická verzia

Adámek Milan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 394313
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: miladamek@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Bratislavský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2012
Iný športový odborník, futbal (futbal) Futbalový klub Rača bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2012

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 8.3.2012


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník futbal (futbal) 24.6.2022
Tréner futbal (futbal) 1.1.2023 31.12.2025

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.