Grafická verzia

Dudáš Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 394483
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peter.d36@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Lučenec bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2013
Funkcionár, futbal (futbal) "TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ" bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 15.8.2013


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 26.7.2013 30.6.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.