Grafická verzia

Adamko Jozef

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 394855
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.1.1972
Kontaktná adresa: -nezadane- 58, 08274 Brezovica, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jadamko58@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 5.6.1992

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 5.6.1992


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 21.11.2016 31.12.2019

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.