Grafická verzia

Abrahám Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 395021
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: starosta@prestavlky.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.5.1992
Funkcionár, futbal (futbal) Telovýchovná jednota - Prestavlky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 8.5.1992
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Telovýchovná jednota - Prestavlky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 8.5.1992

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 8.5.1992


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 4.4.2018 31.12.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.