Grafická verzia

Abrahám Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 395021
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: starosta@prestavlky.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.5.1992
Funkcionár, futbal (futbal) Telovýchovná jednota - Prestavlky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 8.5.1992
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Telovýchovná jednota - Prestavlky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 8.5.1992
Iný športový odborník, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Lovča bez zmluvy/registrácia/člen 8.5.1992
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota - Prestavlky bez zmluvy/registrácia/člen 8.5.1992

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.1.2021 31.12.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.