Grafická verzia

Ábrahám Pavol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 395086
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sportpresso1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 11.3.1998
Delegát zväzu, futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 11.3.1998

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 11.3.1998


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Delegát zväzu futbal (futbal) 20.11.2022 19.11.2026
Iný športový odborník futbal (futbal) 20.11.2022 19.11.2026

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.