Grafická verzia

Žoffčák Alfonz

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 395219
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: alfi1@post.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Delegát zväzu, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Michalovce bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2012
Iný športový odborník, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Michalovce bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2012

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 30.3.2012


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník futbal (futbal) 1.7.2016 30.6.2018
Delegát zväzu futbal (futbal) 24.3.2018 24.3.2022
Iný športový odborník futbal (futbal) 1.7.2018 30.6.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.