Grafická verzia

ŽÁKOVÁ Katarína

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 396288
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: clenssz@shooting.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, streľba Športovo-strelecký klub SAV Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) Športovo-strelecký klub SAV Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 29.6.2016
Tréner, streľba Športovo-strelecký klub SAV Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 29.6.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner streľba 4.10.2015

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.