Grafická verzia

Adamčiak Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 396655
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: adamciak59@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Mestský futbalový klub, a.s. zmluva o výkone činnosti športového odborníka 21.7.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 21.7.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Peter Adamčiak
IČO: 53322827
Miesto podnikania: Liptovská 2113/9, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 21.9.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.