Grafická verzia

Balucha Dávid

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 396705
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: balucha.david752@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér, futbal (futbal) 1. FC TATRAN, a.s. zmluva o výkone činnosti športového odborníka 22.7.2017
Športový masér, futbal (futbal) Partizán Bardejov BŠK a.s. zmluva o výkone činnosti športového odborníka 22.7.2017
Iný športový odborník, futbal (futbal) Partizán Bardejov BŠK a.s. zmluva o výkone činnosti športového odborníka 22.7.2017
Funkcionár, hádzaná (hádzaná) Slovenský zväz hádzanej bez zmluvy/registrácia/člen 16.10.2020
Funkcionár, hádzaná (hádzaná) TATRAN Prešov, spol. s r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 16.10.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 27.11.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér futbal (futbal) 2.6.2017 30.6.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.