Grafická verzia

Bebják Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 397029
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mbebo1965@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK08 7500 0000 0040 0831 4897
Účet na sponzorský príspevok: SK08 7500 0000 0040 0831 4897

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 7.12.2016 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2017 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2017 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Klub vodného póla Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 10.12.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 16.1.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca plavecké športy 7.12.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.