Grafická verzia

Baran Samuel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 397038
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: norik2202@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov bez zmluvy/registrácia/člen 30.12.2017
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 30.12.2017 31.12.2021
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 14.11.2019 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) ŠK Hornets Košice o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 17.8.2021 30.6.2022
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ Sokol Chrasť nad Hornádom bez zmluvy/registrácia/člen 27.8.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 23.5.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.