Grafická verzia

Závacký Juraj

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 397154
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: juraj.z1994@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 19.9.2018 31.12.2021
Tréner, plavecké športy (plávanie) Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 21.9.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 24.5.2013

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.