Grafická verzia

Žofčin Matej

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 397431
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sna@sna.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) MODEL KLUB VSŽ KOŠICE bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) RC LETKA KOŠICE bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.