Grafická verzia

Valčo Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 397475
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mr.valcojan@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Hencovce zmluva o výkone činnosti športového odborníka 9.12.2010
Športový rozhodca, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Vranov nad Topľou bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2010
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Hencovce bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2010

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 9.12.2010


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 1.4.2019 11.3.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.