Grafická verzia

Bačo Karol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 397723
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: karolbacok@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK64 7500 0000 0040 0825 2294
Účet na sponzorský príspevok: SK64 7500 0000 0040 0825 2294

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 30.12.2016 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2017 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Športový klub polície Modrí Draci Košice bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 16.1.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 30.12.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.