Grafická verzia

Baďurová Veronika

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 398768
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: veronika.duro@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK66 5600 0000 0066 3088 0003
Účet na sponzorský príspevok: SK66 5600 0000 0066 3088 0003

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 19.12.2016 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub Pezinok, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2019 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 19.12.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 19.12.2016
Športový rozhodca plavecké športy 29.1.2019

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Veronika Baďurová
IČO: 51173689
Miesto podnikania: Hviezdoslavova 503/3, 902 01 Pezinok, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 12.2.2019
pozastavenie podnikania 3.9.2018 11.2.2019
oprávnenie na podnikanie 12.10.2017 2.9.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.