Grafická verzia

Wänkeová Daniela

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 398908
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: spf+daniela.wankeova@sportnet.online
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK21 1100 0000 0029 2582 9944
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub Martin bez zmluvy/registrácia/člen 5.1.2018
Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) Martico New Age bez zmluvy/registrácia/člen 31.12.2019
Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 31.12.2019
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub Slovan Žabokreky bez zmluvy/registrácia/člen 12.8.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.