Grafická verzia

Áč Marek

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 398928
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: kocur395@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár, futbal (futbal) TJ Družstevník Trávnica zmluva o výkone činnosti športového odborníka 1.4.1992
Iný športový odborník, futbal (futbal) TJ Družstevník Trávnica zmluva o výkone činnosti športového odborníka 1.4.1992
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) TJ Družstevník Trávnica zmluva o výkone činnosti športového odborníka 1.4.1992
Funkcionár, futbal (futbal) TJ Družstevník Trávnica bez zmluvy/registrácia/člen 28.7.2013
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ Družstevník Trávnica bez zmluvy/registrácia/člen 27.6.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.4.1992


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.