Grafická verzia

Babjak Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 399062
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: babjak.martin.plavec@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK47 1100 0000 0029 1189 0576
Účet na sponzorský príspevok: SK47 1100 0000 0029 1189 0576

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 10.2.2016
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2016
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) PLAVECKÝ KLUB CHEMES HUMENNÉ, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 22.3.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca plavecké športy 10.2.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.