Grafická verzia

Ádámka Attila

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 399909
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 22.4.1977
Kontaktná adresa: Dlhá 74, 94655 Pribeta, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: attila.adamka77@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Družstevník Pribeta zmluva 5.5.1992

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 5.5.1992


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.