Grafická verzia

Vidlička Ľuboš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 400655
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lubosvidlicka611@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Družstevník Brestovany zmluva o výkone činnosti športového odborníka 10.4.1993
Funkcionár, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Družstevník Brestovany zmluva o výkone činnosti športového odborníka 10.4.1993
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Družstevník Brestovany zmluva o výkone činnosti športového odborníka 10.4.1993
Iný športový odborník, futbal (futbal) ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 zmluva o výkone činnosti športového odborníka 10.4.1993
Iný športový odborník, futbal (futbal) Futbalový Club SLOVAN HLOHOVEC zmluva o výkone činnosti športového odborníka 10.4.1993

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 10.4.1993


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.