Grafická verzia

Abrhan Pavol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 400973
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: pavol.abrhan@upcmail.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" zmluva o výkone činnosti športového odborníka 8.8.2017
Iný športový odborník, futbal (futbal) "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" zmluva o výkone činnosti športového odborníka 8.8.2017
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" zmluva o výkone činnosti športového odborníka 8.8.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 8.8.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.