Grafická verzia

Zelka Henrich

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 401053
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: henrich.zelka@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Obec Lukáčovce zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.8.1996
Funkcionár, futbal (futbal) Obec Lukáčovce zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.8.1996
Iný športový odborník, futbal (futbal) Obec Lukáčovce zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.8.1996
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Obec Lukáčovce zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.8.1996

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 18.8.1996


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.