Grafická verzia

Várady Róbert

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 401205
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: varadyovar77@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Mládežnícky športový klub Senec zmluva o výkone činnosti športového odborníka 21.9.1993

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 21.9.1993


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.