Grafická verzia

Áč Tomáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 402083
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tomas@allmont.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Golianovo zmluva o výkone činnosti športového odborníka 5.2.2013
Funkcionár, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Golianovo zmluva o výkone činnosti športového odborníka 5.2.2013
Iný športový odborník, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Golianovo zmluva o výkone činnosti športového odborníka 5.2.2013
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Golianovo zmluva o výkone činnosti športového odborníka 5.2.2013

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 5.2.2013


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.