Grafická verzia

Herceg Jozef

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 402142
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: herceg.m@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár, futbal (futbal) "Združenie FC Výčapy - Opatovce" bez zmluvy/registrácia/člen 23.7.2015

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 14.8.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.