Grafická verzia

Vican Vladimir

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 402331
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: m.a.r.e.k.5@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Družstevník Malá Čausa zmluva o výkone činnosti športového odborníka 15.8.2017
Iný športový odborník, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Družstevník Malá Čausa zmluva o výkone činnosti športového odborníka 15.8.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 15.8.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.