Grafická verzia

Zelina Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 402908
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zelinap@zoznam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.7.1994
Iný športový odborník, futbal (futbal) Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.7.1994
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.7.1994
Tréner, futbal (futbal) Stredoslovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.7.1994
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 18.7.1994


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 27.2.2020 31.12.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.