Grafická verzia

Valčo Jaroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 402910
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: papyrusvt@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Futbalový klub Sedliská zmluva o výkone činnosti športového odborníka 1.8.1992

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.8.1992


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.