Grafická verzia

Varecha Norbert

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 404218
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: varechanorbert@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s. zmluva o výkone činnosti športového odborníka 25.4.1994

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 25.4.1994


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.