Grafická verzia

Viazanko Marián

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 404876
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: marian.viazanko@pobox.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) TJ Slovan Pečovská Nová Ves zmluva o výkone činnosti športového odborníka 25.8.2018
Usporiadateľ, futbal (futbal) TJ Slovan Pečovská Nová Ves zmluva o výkone činnosti športového odborníka 25.8.2018
Funkcionár, futbal (futbal) TJ Slovan Pečovská Nová Ves zmluva o výkone činnosti športového odborníka 25.8.2018
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) TJ Slovan Pečovská Nová Ves zmluva o výkone činnosti športového odborníka 25.8.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 25.8.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.