Grafická verzia

Albert Miloš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 405226
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 20.7.1985
Kontaktná adresa: Orgovánová 777 -nezadane-, 08256 Pečovská Nová Ves, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: albertmilos482@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) TJ Slovan Pečovská Nová Ves zmluva 19.5.2004
Funkcionár, futbal (futbal) TJ Slovan Pečovská Nová Ves zmluva 19.5.2004
Iný športový odborník, futbal (futbal) TJ Slovan Pečovská Nová Ves zmluva 19.5.2004
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) TJ Slovan Pečovská Nová Ves zmluva 19.5.2004

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 19.5.2004


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.