Grafická verzia

Vičan Milan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 405255
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: 11mino2411@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Športový klub Vlkas zmluva o výkone činnosti športového odborníka 5.3.1992
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Športový klub Vlkas bez zmluvy/registrácia/člen 3.7.2009

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.