Grafická verzia

Adamkovič Ľubomír

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 405464
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 4.11.1947
Kontaktná adresa: -nezadane- 70, 95601 Veľké Dvorany, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lubomir.adamkovic@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Veľké Dvorany zmluva 29.8.2017
Funkcionár, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Veľké Dvorany zmluva 29.8.2017
Iný športový odborník, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Veľké Dvorany zmluva 29.8.2017
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Veľké Dvorany zmluva 29.8.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 29.8.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.