Grafická verzia

adaška boris

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 405985
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 22.3.1976
Kontaktná adresa: Športová 14, 91105 Zamarovce, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: adaska.boris@zoznam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Slovan Zamarovce zmluva 6.9.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 6.9.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.