Grafická verzia

Adamovič Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 406341
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 20.10.1949
Kontaktná adresa: Tomášikova 30C, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: len.valachova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Obec Dežerice zmluva 5.5.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 5.5.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.