Grafická verzia

Pillár Pavol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 406629
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: palop77@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár, futbal (futbal) 1. KŠK Žilina bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2017
Iný športový odborník, futbal (futbal) 1. KŠK Žilina bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2017
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) 1. KŠK Žilina zmluva o výkone činnosti športového odborníka 15.9.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 15.9.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník futbal (futbal) 20.11.2018 20.11.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.