Grafická verzia

Vereš Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 407022
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: veres.peter1988@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Telovýchovná jednota HORNÁD Ždaňa bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2003
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Telovýchovná jednota HORNÁD Ždaňa bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2003

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 10.7.2003


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník futbal (futbal) 10.4.2017 10.4.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.