Grafická verzia

Verešová Ľubica

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 407800
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lubica.veresova@dynamodiviaky.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Športový klub Dynamo Diviaky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.3.2018
Kontrolór, futbal (futbal) Športový klub Dynamo Diviaky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.3.2018
Usporiadateľ, futbal (futbal) Športový klub Dynamo Diviaky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.3.2018
Funkcionár, futbal (futbal) Športový klub Dynamo Diviaky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.3.2018
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Športový klub Dynamo Diviaky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 18.3.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 18.3.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.