Grafická verzia

Balogová Štefánia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 408901
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: stefib777@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 6500 0000 0000 9240 3623
Účet na sponzorský príspevok: SK43 6500 0000 0000 9240 3623

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 10.10.2016 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub ORCA Michalovce, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017
Iný športový odborník, iný šport (Všeobecná športová príprava) Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. dobrovoľník 27.1.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 10.10.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník iný šport (Všeobecná športová príprava) 27.5.2002
Iný športový odborník iný šport (Všeobecná športová príprava) 27.5.2002

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.