Grafická verzia

Bánik Allan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 409096
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: allan.banik@albaco.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK22 3100 0000 0030 5008 3303
Účet na sponzorský príspevok: SK22 3100 0000 0030 5008 3303

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2016 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub ORCA Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 5.2.2018 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 27.10.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.