Grafická verzia

Adámek Lukáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 409166
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lukino.adamek@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2016 31.12.2024
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 8.4.2022 31.12.2024
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 4.1.2023 31.12.2024
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub ORCA Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2023 31.12.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 4.1.2023


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca plavecké športy 4.1.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.