Grafická verzia

Bartáky Tomáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 409253
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tomas@bartaky.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK84 8360 5207 0042 0214 6911
Účet na sponzorský príspevok: SK84 8360 5207 0042 0214 6911

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 13.6.2002 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 26.4.2016 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 29.1.2018 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Klub vodných športov OCEÁN Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 29.1.2018
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 8.2.2019 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 13.6.2002

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.