Grafická verzia

VARGOVÁ COMPELOVÁ Patrícia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 412014
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: patricia.compelova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, streľba Športový klub polície Trnava bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1996
Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) Športový klub polície Trnava bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1996
Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1996
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2019
Tréner, iný šport (Kondičný tréner) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2019
Inštruktor, fitnes a kulturistika Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner streľba 30.9.2012
Inštruktor fitnes a kulturistika 22.2.2015
Tréner iný šport (Kondičný tréner) 16.6.2017
Športový masér 10.3.2019

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Patrícia Vargová Compelová - SEVEN
IČO: 43023061
Miesto podnikania: Janka Kráľa 1319/17, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 30.4.2019

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.