Grafická verzia

ZLOCH Ivan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 412100
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: clenssz@shooting.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) Športovo strelecký klub BETA 77 Holíč bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1991
Amatérsky športovec, streľba (streľba z pušky) SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1991

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.