Grafická verzia

Benčo Jozef

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 412497
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jbenco@post.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 11.9.2018 31.10.2021
Kontrolór Tenisový klub Liptovské Sliače bez zmluvy/registrácia/člen 11.9.2018 31.10.2021
Kontrolór, tenis (tenis) Tenisový klub Liptovské Sliače bez zmluvy/registrácia/člen 11.9.2018 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 21.9.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.