Grafická verzia

Varjassiová Petra, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 413639
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: petra.varjassiova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, fitnes a kulturistika Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 22.10.2018
Tréner, hádzaná (hádzaná) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 22.10.2018
Tréner, hádzaná (plážová hádzaná) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 22.10.2018
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) HC Tatran Stupava bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner fitnes a kulturistika 6.6.2018
Tréner hádzaná (hádzaná, plážová hádzaná) 1.9.2018 1.6.2020

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Petra Varjassiová
IČO: 52042367
Miesto podnikania: Domašská 8608/9, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 8.11.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.