Grafická verzia

Baran Gabriel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 414050
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: baran@jtfg.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.1997 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 11.5.2016 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) J&T Sport Team, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 19.12.2017
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2018 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 11.5.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 28.8.1997

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Gabriel Baran
IČO: 45353972
Miesto podnikania: Čelakovského 1394/12, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.