Grafická verzia

Bartolčičová Barbora

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 414066
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: barbora.bartolcicova@fsport.uniba.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 13.2.2017 31.12.2021
Športový masér, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2017 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2017 31.12.2021
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 22.11.2017 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Telovýchovná jednota SLÁVIA STU v Bratislave bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 27.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca plavecké športy 13.2.2017
Športový masér plavecké športy 27.3.2017
Iný športový odborník plavecké športy 27.3.2017
Tréner plavecké športy 22.11.2017

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.