Grafická verzia

Adámková Irena

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 414074
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 16.2.1975
Kontaktná adresa: Muškátová 21, 900 28 1219, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: irena.adamkova@icloud.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy / registrácia / člen 3.6.1998
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy / registrácia / člen 3.6.1998
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy / registrácia / člen 10.2.2016
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy / registrácia / člen 12.4.2016
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub ORCA Bratislava bez zmluvy / registrácia / člen 10.1.2018
Usporiadateľ, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy / registrácia / člen 20.2.2018 20.2.2022
Bezpečnostný manažér, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy / registrácia / člen 20.2.2018 20.2.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 12.4.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 3.6.1998
Športový rozhodca plavecké športy 3.6.1998
Iný športový odborník plavecké športy 10.2.2016
Usporiadateľ plavecké športy 20.2.2018 20.2.2022
Bezpečnostný manažér plavecké športy 20.2.2018 20.2.2022

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.