Grafická verzia

Adámková Irena

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 414074
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: irena.adamkova@icloud.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 3.6.1998 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 12.4.2016 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub ORCA Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2016 31.12.2021
Usporiadateľ, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 20.2.2018 20.2.2022
Bezpečnostný manažér, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 20.2.2018 20.2.2022
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2020 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub ORCA SPORT bez zmluvy/registrácia/člen 22.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 12.4.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 3.6.1998
Športový rozhodca plavecké športy 3.6.1998
Iný športový odborník plavecké športy 10.2.2016
Usporiadateľ plavecké športy 20.2.2018 20.2.2022
Bezpečnostný manažér plavecké športy 20.2.2018 20.2.2022
Športový rozhodca plavecké športy 22.6.2019

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Irena Adámková - ORCA SPORT
IČO: 34565396
Miesto podnikania: Vajnorská 1319/55, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika


Právny stav Od Do
pozastavenie podnikania 2.1.2017 1.4.2019
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.